Home > Eligia

Eligia (boy)

What does Eligia mean?

Eligia Pronunciation of Eligia [eli-gia] as a boys' name (also used as girls' name Eligia) is of Latin origin, and the meaning of the name Eligia is "elect". Eligia is an alternate form of Eligius (Latin).

Variations

Eligia has 1 variant: Eligio.

2 more related forms via Eligius: Eligiusz and Eloi.

Creative forms:
(male) Elgia, Elige, ..

(female) Eliga, Elige, ..

Middle name pairings:
Eligia Jose (E.J.), ..

How popular is Eligia?

Eligia is an uncommonly occurring given name for men. Eligia is an uncommon surname too for all people. (2000 U.S. Demographics)

Eligia has yet to make it into the Top 2000 thus far. (2015 U.S. SSA Records)

Top 2000 baby names ranking of Eligia name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Eligia outside U.S.

Similar Names

Eligia is alike in pronunciation to Elija, Elijah, Eulogio and Ilija. Other suggested similar names are Alia, Eelia, Efisio, Egidio, Egil, Eigil, Eilgin, Eilian, Eilif, Eirian, Eirik, Eladio, Elami, Eldin, Eldis, Eldrid, Eldwin, Eleisha, Elgar, Elger, Elgin, Elgine, Eli, Elia, Eliakim, Eliam, Elian, Eliana, Elias, Eliasz, Eliazar, Elice, Elie, Elihu, Eliot, Eliott, Eliran, Eliron, Elis, Elisee, Eliseo, Elisha, Elishah, Eliso, Elison, Elisud, Eliu, Eljin, Elkana, Ellair, Ellgar (see Alger), Ellger (see Alger), Elli, Ellis, Elmir, Elois, Elroi, Elvin, Elvio, Elvis, Elwin, Emilian, Emilio, Ilaria and Ilia. These names tend to be more commonly used than Eligia.


[Top]