Home > Eligio

Eligio

What does Eligio mean?

Eligio Pronunciation of Eligio as a boys' name is of Latin derivation, and the meaning of Eligio is "elect". Eligio is a variant form of Eligius (Latin).

STARTS/ENDS WITH Eli-, -io

Variations

VARIANT Eligia

RELATIONS VIA ELIGIUS Eligiusz, Eloi

CREATIVE FORMS
(male)

(female)


MIDDLE NAME PAIRINGS
Eligio Eliezer (E.E.), ..

How popular is Eligio?

Eligio is an uncommonly occurring first name for men but a very prominent last name for all people (#46083 out of 150436, Top 31%). (2000 U.S. DEMOGRAPHICS)

Eligio has not been ranked in the list thus far. (TOP 2000 NAMES, 2018)

Top 2000 baby names ranking of Eligio name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Eligio outside U.S.

Similar Names

Eligio is pronounced similarly to Elija, Elijah and Eulogio. Other suggested similar-sounding names are Alerio, Alfio, Alicio, Aloisio, Alucio, Aluxio, Anisio, Biagio, Bricio, Brizio, Clovio, Efigenio, Efisio, Egidio, Eifion, Eigil, Eilgin, Eilif, Eladio, Elado, Elami, Eldin, Eldis, Eldrid, Eldwin, Elger, Elgin, Elgine, Eli, Eliakim, Eliana, Elias, Eliasz, Elice, Elie, Elihu, Eliot, Eliran, Eliron, Elis, Elisee, Eliseo, Elisha, Eliso, Elisud, Eliu, Ellger (see Alger), Ellis, Elmir, Elois, Elroi, Elvio, Elwin, Emelio, Emilio, Ennio, Enzio, Erico, Esabio (see Eusebius), Esebio, Eusaio (see Eusebius), Ezio, Felicio, Flavio, Ilario, Licio, Lidio, Melicio, Mikio, Odilio, Olimpio and Olivio. These names tend to be more commonly used than Eligio.


[Top]