Baby Names, Baby Name Meanings


Ezio meaning, boyEzio

Rate Ezio: Do you like this name?

Get creative with Ezio | Add to list (0)


Ezio meaning and name origin

Ezio \e-zio\ as a boy's name is of Italian and Latin origin. Possibly a clan name related to the Greek word for "eagle". Singer Ezio Pinza.

Baby names that sound like Ezio are Acie, Esau, Eusaio, Iziah, Isia, Izzy, Ozzie, Ozzy, Oz and Uziah. Other similar baby names are Enzio, Efi, Enno, Elie, Eli, Elis, Elia, Eliu, Eliso, Enzo, Eoin, Erie, Eri, Evo, Ezer, Ezri, Ezar, Ezra and Eion.


Popularity of Ezio

Ezio is not a popular first name for men and an equally uncommon surname or last name for all people (1990 U.S. Census).

Displayed below is the baby names popularity of the name Ezio for boys (2012 statistics). Compare Ezio with similar and related boy baby names.
Popularity of name Ezio
Popularity of Ezio

[Top]