Home > Nazaro

Nazaro

What does Nazaro mean?

Nazaro Pronunciation of Nazaro [nazaro] as a boys' name has its root in Latin. Nazaro is a version, with the suffix -o, of Nazaire (Latin): form of Nazareth.

Variations

Nazaro has 3 variants: Nasareo, Nasarrio and Nazario.

Nazaro has 2 more related forms via Nazaire: Nazarius and Nazor.

Creative forms:
(male) Naparo, Nazdro, ..

(female) Nazarona, Nazra, ..

Middle name pairings:
Nazaro Gideon (N.G.), ..

How popular is Nazaro?

Nazaro is an unusual given name for men. Nazaro is also an uncommon last name for both adults and children. (2000 U.S. Demographics)

Shown below is the birth name statistics of Nazaro for boys. Nazaro has yet to make it into the Top 2000 thus far. (2015 U.S. SSA Records)

Top 2000 baby names ranking of Nazaro name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Nazaro outside U.S.

Similar Names

Recommended names are Aaro, Alavaro, Albaro, Alvaro, Cairo, Cesaro, Claro, Damaro, Damero, Darro, Eleazaro (see Eleazar), Faro, Gasparo, Hairo, Hazard, Jairo, Jenaro, Lazar, Lazare, Lazaro, Lazzaro, Maro, Mauro, Nader, Nadir, Nahir, Nairn, Naldo, Naman, Namir, Nando, Nardo, Naser, Nasir, Nasr, Nata, Natal, Natale, Natalio, Nataly, Natan, Navarre, Navarro, Nezer, Nizar, Ramiro, Rufaro, Saguaro, Sandro, Taro, Tauro, Xandro and Zandro. These names tend to be more commonly used than Nazaro.


[Top]