Home > Aleksandra Names

Girl Names associated with Aleksandra

Aleksandra baby names and what they mean, with 1 results.

Alexandra

Alexandra
Latinate feminine form of Alexander .. [Zondra, Zanndra, Zandra, Zahndra, Sohndra, Shurochka, Shura, Sasha, Sandye, Sandra, Aleksandra, .. 101 more]

Quick Reference

Summary Index of Aleksandra names [and variants] for girls.

1. Alexandra
Alexandra [Zanda, Zondra, Zandra, Xandra, Sondra, Zohndra, Zanndra, Zahndra, ..]

[Top]