Home > Anastasia Names

Girl Names associated with Anastasia

Anastasia baby names and what they mean, with 6 results.

Anastasia - Tasia

Anastasia
"Resurrection." From the word "anastasis" .. [Tasya, Tasja, Tasiya, Tasia, Tasenka, Taisie, Stasya, Stasha, Stash, Stacy, .. 37 more]

Anniston
.. Anastassakis, from Greek Anastasia meaning "resurrection" .. [Aniston]

Asta
.. short form of Anastasia, Astrid, Augusta .. [Stella, Etoile, Estrella, Esther, .. 7 more]

Nastasia
Short form of Anastasia. Actress Nastassja .. [Nastassya, .. 4 more]

Stacy
.. short forms of Anastasia (Greek) "resurrection" .. [Taisie, Tacy, Staycey, Staycee, Stasha, Stacie, Stacee, Stace, .. 12 more]

Tasia
Short form of Anastasia. See also .. [Tazia, .. 2 more]

Quick Reference

Summary Index of Anastasia names [and variants] for girls.

1. Anastasia - Tasia
Anastasia [Tasa, Staz, Tasya, Tasja, Tasia, Tasiya, Taisie, Tasenka, ..], Anniston [Aniston], Asta [Astra, Stella, Hester, Etoile, Esther, Estella, Hadassah, Estrella, ..], Nastasia [Nastassya, Nastassja, Nastassia, Nastassiya, Nastassija], Stacy [Tacy, Stasy, Taisie, Staysy, Staska, Staysie, Staycey, Staycee, ..], Tasia [Tazia, Tasya, Tashia]

[Top]