Home > Katrine Names

Girl Names associated with Katrine

Katrine baby names and what they mean, with 4 results.

Catherine - Katrina

Catherine
From katharos .. [Yekaterina, Trinette, Trine, Riona, Kitty, Kittee, Katuska, Katrine, Katoushka, Katia, .. 202 more]

Catriona
Anglicized form of the Gaelic names .. [Katriona, Katrine, Catrinia, Catrina, Catina, Caitriona, .. 8 more]

Katherine
From the word katharos .. [Yekaterina, Yekaterin, Trine, Trina, Kit, Kaylin, Kaye, Kay, Katya, Katy, Katrine, .. 181 more]

Katrina
Short form of Katherine .. [Kotryna, Kotrijna, Ketryna, Ketrina, Katryna, Katrionagh, Katrine, Katreina, Catrina, Catreena, .. 10 more]

Quick Reference

Summary Index of Katrine names [and variants] for girls.

1. Catherine - Katrina
Catherine [Trine, Trina, Riona, Kitty, Kittie, Trinette, Yekaterin, Yekaterina, ..], Catriona [Catrin, Katrine, Katrina, Catrine, Catrina, Katriona, Catroina, Catrinia, ..], Katherine [Rina, Trine, Trina, Kitty, Trinette, Trinchen, Yekaterin, Yekaterina, ..], Katrina [Kotryna, Ketryna, Ketrina, Katryna, Kotrijna, Ketreina, Katriona, Katrionagh, ..]

[Top]