Home > Finn Names

Boy Names associated with Finn

Finn baby names and what they mean, with 6 results.

Conan - Fintan

Conan
.. the legendary hero Finn mac Cumhaill .. [Connie, Conant, .. 2 more]

Fingal
.. hero Fionn mac Cumhaill (see Finn) .. [Fionghall, Finn, Fin, .. 1 more]

Finlay
.. name, formed from Finn and the .. [Leigh, Finnley, Finnlea, Finn, Finley, Finlee, Findlay, .. 8 more]

Finn
"White, fair." Finn MacCumhail was a legendary Irish .. [Fynn, .. 2 more]

Finnian
.. form of Gaelic FinnÚn, derived .. [Phinian, Fionan, Finna, Finian, Finan, .. 6 more]

Fintan
.. Fiontan, derived from "finn" and "tine" .. [Fiontan, .. 1 more]

Quick Reference

Summary Index of Finn names [and variants] for boys.

1. Conan - Fintan
Conan [Con, Conn, Connie, Conant], Fingal [Fin, Finn, Fingall, Fionghall], Finlay [Lee, Finn, Leigh, Finnlie, Finnley, Finnlea, Finndley, Finndlay, ..], Finn [Fin, Fynn, Fionn], Finnian [Finna, Fionn, Fionan, Finnen, Finian, Phinian, Phinean, Fionnan, ..], Fintan [Fiontan, Fionntan]

[Top]