Home > Nikita Names

Boy Names associated with Nikita

Nikita baby names and what they mean, with 2 results.

Aniketos - Nicholas

Aniketos
Source form of Nikita. The name .. [Anisio, .. 2 more]

Nicholas
Biblical .. [Nils, Nilos, Nikolay, Nikolaus, Nikolai, Niklas, Nikky, Nikkolas, Nikita, Niki, .. 51 more]

Quick Reference

Summary Index of Nikita names [and variants] for boys.

1. Aniketos - Nicholas
Aniketos [Anisio, Aniceto, Anicetus], Nicholas [Nils, Nilos, Nikos, Nikolos, Nikolay, Nikolas, Nikolai, Nikolaus, ..]

[Top]