Home > Aki.html

Aki.html

what does Aki.html mean?

Aki.html Pronunciation of Aki.htmlAki is a Japanese name meaning 'autumn' or 'bright'.


Variations

Akiko, Akina, Akemi, Akie, Akiyo

How popular is Aki.html

Aki is not a very popular name outside of Japan.

Which version is better?

There is no specific 'better' version of Aki, as it depends on personal preference.

Similar Names

Aiko, Ami, Asami, Emi, Hikari, Kimi, Mai, Miki, Saki, Yuki

[Top]