Home > Eudosia

Eudosia

What does Eudosia mean?

Eudosia Pronunciation of Eudosia as a girls' name is of Greek origin, and Eudosia means "good reputation; comfort". Eudosia is a variant form of Eudocia (Greek).

STARTS/ENDS WITH Eu-, -sia

ASSOCIATED WITH greek, good

Variations

RELATIONS VIA EUDOCIA Eudokia, Eudoxia, Eudoxie

CREATIVE FORMS
(female)

(male)


MIDDLE NAME PAIRINGS
Eudosia Rhyan (E.R.), ..

How popular is Eudosia?

Eudosia is a rare given name for women. Eudosia is also a rare last name for all people. (2000 U.S. CENSUS)

Eudosia has not made it into the list thus far. (TOP BABY NAMES, 2018)

Top 2000 baby names ranking of Eudosia name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Eudosia outside U.S.

Similar Names

Recommended sound-alike names are Adonia, Adoria, Akosia, Audelia, Audria, Celosia, Dosia, Dulsia, Edenia, Eionia, Eldora, Eldoria (see Eldora), Eldoris, Elisia, Elissia, Elodia, Eloisia, Eloysia, Elysia, Elyssia, Eudora, Eudore, Eufemia, Eugenia, Eulalia, Eulia, Eustolia, Feodosia, Fuchsia, Idonia, Laudonia, Nicosia, Odolia, Quesia, Sedonia, Sidonia, Sydonia, Teodosia, Tosia, Vidonia and Zosia. These names tend to be more frequently used than Eudosia.

See names
in meaning and etymology.


[Top]