Home > Kiki

Kiki

What does Kiki mean?

Kiki Pronunciation of Kiki as a girls' name is pronounced KEE-kee. It is of Spanish origin. Pet form of Enriquetta, from Henrietta. Also a nickname for the French name Magali. The name Kiki is also used in Japanese.

STARTS WITH Ki-

Variations

ALTERNATIVE FORM VIA HENRIETTA, MAGALI Heike

CREATIVE FORMS
(female)

(male)


MIDDLE NAME PAIRINGS
Kiki Kendall (K.K.), ..

How popular is Kiki?

Kiki is an uncommonly occurring given name for women and an unusual last name too for all people. (2000 U.S. CENSUS)

Which version is better?

Henrietta and Magali are the popular varying forms of Kiki (NOT IN TOP 2000). These forms of Kiki were favored as birth names 138 years ago (USAGE OF 0.19%). (TOP BABY NAMES, 2018)Top 2000 baby names ranking of Henrietta, Magali in U.S.

Top 100 baby names ranking of Kiki and related baby names outside U.S.

Similar Names

Kiki is pronounced similarly to Keiki, Keiko, Kiko, Kioko and Kyoko. Other recommended sound-alike names are Aki, Aliki, Anki, Beki, Kaci, Kadi, Kai, Kaili, Kali, Kami, Kani, Kari, Kasi, Kati, Keili, Keni, Keri, Kia, Kiah, Kiani, Kiba, Kicia, Kim, Kimi, Kimm, Kimy, Kina, Kine, Kioni, Kira, Kiri, Kiria, Kirsi, Kishi, Kit, Kitti, Kiva, Kivi, Kodi, Kori, Krisi, Kyli, Micki, Miki, Mikki, Nicki, Niki, Nikki, Ricki, Riki, Rikki, Soki, Vicki, Viki and Vikki. These names tend to be more frequently used than Kiki.


[Top]