Home > Efroni

Efroni

What does Efroni mean?

Efroni Pronunciation of Efroni as a name for boys is of Hebrew derivation, and Efroni means "singing bird". Efroni is a version of Efron (Hebrew).

ASSOCIATED WITH bird

Variations

OTHER FORM VIA EFRON Ephron

CREATIVE FORMS
(male)

(female)


MIDDLE NAME PAIRINGS
Efroni Alonzo (E.A.), ..

How popular is Efroni?

Efroni is an uncommon first name for males. Efroni is an equally rare surname for all people. (2000 U.S. DEMOGRAPHICS)

Efroni has not been recorded in the Top 2000 thus far. (2018 U.S. SSA RECORDS)

Top 2000 baby names ranking of Efroni name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Efroni outside U.S.

Similar Names

Recommended sound-alike names are Antoni, Armoni, Arni, Barni, Benoni, Boni, Choni, Doroni, Eamon, Eamonn, Eaton, Edmon, Edmond, Edon, Edson, Eero, Efi, Efraim, Efrain, Efran, Efrat, Efrayim, Efrem, Efren, Efrim, Efryn, Egmond, Egmont, Egon, Eilon, Einon, Eion, Eirnin, Ekon, Eldon, Eliron, Eloi, Elon, Elrod, Elroi, Elroy, Elroye, Elson, Elton, Emmons, Eon, Eran, Eri, Erin, Erki, Erkki (see Eric), Ern, Ernie, Ernin, Erno, Erol, Eron, Eros, Errol, Erroll, Erron, Esmond, Eston, Eton, Eurion, Evgeni, Evion, Evron, Eynon, Eyton, Ezri, Fabroni (see Fabron), Honi, Keoni and Toni. These names tend to be more commonly used than Efroni.

See names
in meaning and etymology.


[Top]