Home > Eligia

Eligia (boy)

What does Eligia mean?

Eligia Pronunciation of Eligia as a boys' name (also used as girls' name Eligia) is of Latin origin, and the meaning of the name Eligia is "elect". Eligia is an alternate form of Eligius (Latin).

STARTS/ENDS WITH Eli-, -ia

Variations

VARIANT Eligio

RELATED FORMS VIA ELIGIUS Eligiusz, Eloi

CREATIVE FORMS
(male)

(female)


MIDDLE NAME PAIRINGS
Eligia Greyson (E.G.), ..

How popular is Eligia?

Eligia is an uncommonly occurring given name for men. Eligia is an uncommon surname too for all people. (2000 U.S. DEMOGRAPHICS)

Eligia has yet to make it into the Top 2000 thus far. (2018 U.S. SSA RECORDS)

Top 2000 baby names ranking of Eligia name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Eligia outside U.S.

Similar Names

Eligia is alike in pronunciation to Elija, Elijah, Eulogio and Ilija. Other suggested similar-sounding names are Alia, Eelia, Efisio, Egidio, Egil, Eigil, Eilgin, Eilian, Eilif, Eirian, Eirik, Eladio, Elami, Eldin, Eldis, Eldrid, Eldwin, Eleisha, Elgar, Elger, Elgin, Elgine, Eli, Elia, Eliakim, Eliam, Elian, Eliana, Elias, Eliasz, Eliazar, Elice, Elie, Elihu, Eliot, Eliott, Eliran, Eliron, Elis, Elisee, Eliseo, Elisha, Elishah, Eliso, Elison, Elisud, Eliu, Eljin, Elkana, Ellair, Ellgar (see Alger), Ellger (see Alger), Elli, Ellis, Elmir, Elois, Elroi, Elvin, Elvio, Elvis, Elwin, Emilian, Emilio, Ilaria and Ilia. These names tend to be more commonly used than Eligia.


[Top]