Home > Eton

Eton

What does Eton mean?

Eton Pronunciation of Eton as a name for boys is an Old English name, and the name Eton means "island settlement". Eton is an alternate spelling of Eaton (Old English): place name.

ENDS WITH -ton

ASSOCIATED WITH old english

Variations

VARIANTS Eyton, Eatton

CREATIVE FORMS
(male)

(female)


MIDDLE NAME PAIRINGS
Eton Sincere (E.S.), ..

How popular is Eton?

Eton is an unusual first name for males. Eton is an equivalently uncommon last name too for both adults and children. (2000 U.S. DEMOGRAPHICS)

Eton has yet to be ranked in the Top 2000 so far. (2018 U.S. SSA RECORDS)

Top 2000 baby names ranking of Eton name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Eton outside U.S.

Similar Names

Eton is alike in pronunciation to Aitan, Eitan, Etan and Ottone. Other recommended sound-alike names are Adon, Afton, Alon, Alton, Amon, Anton, Aron, Aston, Deon, Eann, Easton, Ector, Edan, Eden, Edin, Edmon, Edom, Edon, Edson, Edun, Edyn, Egan, Egon, Eian, Eilon, Einon, Eion, Ekon, Elan, Eloi, Elon, Elov, Elson, Elton, Eman, Enok, Enos, Eon, Eran, Erol, Eron, Eros, Erron, Eston, Ethan, Ethen, Euan, Euen, Evan, Evin, Evo, Evron, Ewan, Ewin, Eynon, Ilon, Ion, Ivon, Jon, Leon, Lion, Lon, Oron, Rion, Ryon, Seton, Sion, Upton, Von, Yvon and Zion. These names tend to be more commonly used than Eton.

See names
in meaning and etymology.


[Top]