Home > Nazaro

Nazaro

What does Nazaro mean?

Nazaro Pronunciation of Nazaro as a boys' name has its root in Latin. Nazaro is a version of Nazaire (Latin): variation of Nazareth.

STARTS WITH Na-

Variations

VARIANTS Nazario, Nasarrio, Nasareo

RELATED FORMS VIA NAZAIRE Nazarius, Nazor

CREATIVE FORMS
(male)

(female)


MIDDLE NAME PAIRINGS
Nazaro Garrett (N.G.), ..

How popular is Nazaro?

Nazaro is an unusual given name for men. Nazaro is also an uncommon last name for both adults and children. (2000 U.S. DEMOGRAPHICS)

Nazaro has yet to make it into the Top 2000 thus far. (2018 U.S. SSA RECORDS)

Top 2000 baby names ranking of Nazaro name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Nazaro outside U.S.

Similar Names

Nazaro is alike in pronunciation to Nasareo, Nasarrio and Nazario. Other recommended sound-alike names are Aaro, Alavaro, Albaro, Alvaro, Cairo, Cesaro, Claro, Damaro, Damero, Darro, Eleazaro (see Eleazar), Faro, Gasparo, Hairo, Hazard, Jairo, Jenaro, Lazar, Lazare, Lazaro, Lazzaro, Maro, Mauro, Nader, Nadir, Nahir, Nairn, Naldo, Naman, Namir, Nando, Nardo, Naser, Nasir, Nasr, Nata, Natal, Natale, Natalio, Nataly, Natan, Navarre, Navarro, Nazaire, Nazarius, Nazor, Nezer, Nizar, Ramiro, Rufaro, Saguaro, Sandro, Taro, Tauro, Xandro and Zandro. These names tend to be more commonly used than Nazaro.


[Top]